dilluns, 20 d’octubre de 2008

Les Esmandies Casal de Barri

L'Ajuntament de Mataró; l'Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies; i L'Associació Cultural La Mar de Garbí, van signar el passat dia 17 un acord per a la gestió de Les Esmandies com a Casal de Barri. Aquest acord s'emmarca dins del desenvolupament del Reglament d'ús dels equipaments cívics, aprovat al Ple de març i que va entrar en vigor el passat 5 de juliol. Amb aquest reglament, Mataró defineix, per primer cop, el Casal de Barri com un equipament cívic estretament vinculat al seu entorn i gestionat per un grup d'entitats.

Aquest equipament promou la realització d'un gran ventall d'activitats formatives, culturals i de lleure, obertes a tota la ciutadania. L'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats residents vol establir un marc relacional que faci viable Les Esmandies, Casal de Barri i estableixi les normes bàsiques que garanteixin el seu funcionament i la seva perdurabilitat.

Les Esmandies, Casal de Barri ofereix un seguit de serveis entre els quals hi ha el de domiciliació d'entitats, el d'espai de trobada, sales d'espectacles de petit format, sales per a realitzar exposicions, serveis d'educació en el lleure, servei formatiu que inclou tallers, cursos i cicles de conferències i un espai d'iniciatives i projectes.

Les entitats gestores i residents al Casal de Barri de Les Esmandies són l'Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies i l'Associació cultural La Mar de Garbí. Aquestes associacions, a través de la seva trajectòria i treball diari, avalen la configuració d'aquest Casal de Barri, dicten els trets definitoris i es comprometen a continuar impulsant el projecte amb responsabilitat com a cogestors amb l'administració. A banda d'aquestes entitats gestores i residents, Les Esmandies Casal de Barri està obert a totes les entitats que vulguin formar-hi part. Aquestes han de redactar un document on especifiquin quin serà el seu paper en la dinamització del projecte de Casal de Barri, Les Esmandies.

El conveni també indica l'estructura organitzativa de l'equipament cultural que disposarà d'una banda, d'una comissió de seguiment amb funcions de garanties administratives i de direcció estratègica i d'altra banda, d'una coordinació tècnica de caire executiu.

____________________________________


Del web de l'Ajuntament de Mataró.

Clicar aquí per veure el projecte complet.