dilluns, 2 de juny de 2008

Convocatòria assemblea 28 de juny

Hola a totes i tots,

Quedeu convocats/des pel proper 28 de juny a les 18h a Les Esmandies, Ronda O’Donnell 94, per a celebrar l’Assemblea de l’Associació Cultural La Mar de Garbí.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Ordre del dia de l’Assemblea.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea del 2006.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea del 2007.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria econòmica del 2007.
5. Presentació i elecció, si s’escau, de la nova Junta Directiva.
6. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla de Treball Triennal 2008-2010.
7. Presentació i aprovació, si s’escau, de les quotes per l’exercici del 2008.
8. Precs i preguntes.Berta Mundó i Fontdeglòria
Secretària de l’AC La Mar de Garbí

Mataró, 2 de juny de 2008.